Gehoorzaamheid bestaat uit de eerst aan te leren commando's

Primaire commando’s.

 1. Naam v/d hond

  om de aandacht van de hond te krijgen. Kan ook d.m.v. Kijk

 2. Zit 3. Lig


 4. Sta


 5. Voet (aan de voet links of rechts) 6. Blijf 7. Zit voor
Later komen de volgende commando’s ook nog van pas

 1. Terug (naar de plaats)
 2. Zoek
 3. Volg (Vorderen in gewone pas, looppas of vertraagde pas met of zonder leiband))
 4. Breng
 5. Los
 6. Links
 7. Rechts
 8. Achteruit
 9. Vooruit
 10. Onder
 11. Over

 

Het woord op zich heeft geen belang. Daarmee wil ik zeggen dat je “Lig” kan vervangen door “Af”, “Breng” door “Apport”, “Blijf” door “Wacht” enz. .Gebruik zeker geen werkwoorden als commando. Honden reageren beter op korte woorden. Vermijd ook volledige zinnen, en bedel ook nooit. Eenmaal een commando aangeleerd wees dan consequent blijf bij dat woord met de ganse familie (roedel). Elk commando kan zowel verbaal, met gebaren als met fluitsignalen aangeleerd worden.

Elk commando kan meerde minuten moeten uitgevoerd worden met de nodige afleidingen of hindernissen. Al dan niet in het bijzijn van zijn baasje.

Beloon slechts bij een goed uitgevoerd commando.

Bij het aanleren van commando’s wordt er in eerste instantie met voeding beloond. Met voeding bedoel ik niet wat de hond dagelijks te eten krijgt, maar wel iets lekkerder. Aan jou om uit te zoeken waar de hond zijn blote buik zou voor tonen. Wees daar niet zuinig mee. Beloning komt steeds in de twee seconden na de uitvoering van het goed uitgevoerd commando. Als je het later geeft weet de hond al niet meer waarvoor hij het krijgt.

Later als de uitvoering perfect is mag je overgaan op verbale beloning.

Verbale beloning gebeurd bij:

Goed uitgevoerde commando’s belonen met hoge stem en eventueel voeding.
Afkeuring bij slecht uitgevoerde commando’s gebeurd onmiddellijk met lage zware stem. Hier kan helemaal geen stemgeluid al voldoende zijn opdat de hond zou verstaan dat het niet goed uitgevoerd werd. Daarna de oefening opnieuw uitvoeren tot het goed was en dan flink belonen met stem en voeding. Altijd eindigen op een goede uitvoering.

Sommige honden vinden een schouderklopje best wel leuk als beloning andere weer niet. Vermijd een kopklopje dat zou je ook niet prettig vinden als iedereen op je hoofd komt kloppen als je iets goed uitvoerde.