De Kusthond werd gesticht in 1978 door hondenliefhebbers van de regio Veurne, Koksijde, Nieuwpoort. Het betrof een vereniging voor het africhten van verdedigingshonden. Deze honden werden afgericht volgens de Belgische ringsport. De vereniging sloot zich aan bij een West-Vlaams overkoepelend orgaan, namelijk de V.A.V., te samen met verschillende andere West-Vlaamse verenigingen. Het terrein was gelegen te Koksijde naast de Markt.

In 1981, ging de vereniging over naar een andere federatie, namelijk het N.V.B.K. vzw, wat staat voor Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw, met hoofdzetel te Temse. Deze federatie telt een 150-tal clubs over het gehele land, waarvan een 95% gelegen in het Vlaams landsgedeelte.

In 1992 dienden wij ons terrein af te staan voor het bouwen van serviceflats. Van dan af begon voor ons een zwarte periode. We hadden juist geteld 3 dagen om alles wat op het terrein stond af te breken en weg te halen. De eens zo grote club zat zonder terrein. Er werden aanvragen gestuurd naar verschillende gemeenten, maar nergens was er een terrein beschikbaar. Tenslotte konden we terecht bij een clublid, die ons een stuk terrein ter beschikking stelde. Het terrein in de Langestraat te Westende, werd opnieuw aangelegd en het clubhuis werd opnieuw opgebouwd. We hadden mooie plannen. We zouden zelfs uitkijken om een volledige nieuwe kantine te bouwen. De eerste plannen werden door ons zelf reeds uitgetekend en tweedehands ramen en deuren werden reeds aangekocht.

Een tweede maal sloeg het noodlot toe. De “GROENEN” hadden bezwaar ingediend voor overlast allerhande. De gemeente Middelkerke, was ons niet goed gezind. Wij dienden wel onze aanvraag “VLAREM II” in, maar we kregen de wind van voren. Opnieuw de “GROENEN”! Eén persoon die op ongeveer 150 meter van ons plein woonde diende klacht in en kwam af met allerhande bezwaren, gaande van geluidsoverlast door blaffende honden, naar overlast door voorbij rijdende auto’s en zelfs hondenpoep in zijn voortuin. Wekelijks kregen wij de politie voor vaststellingen van nachtlawaai. Niet eenmaal kon er een vaststelling worden gedaan. Wij konden alle bezwaren weerleggen, maar blijkbaar stond die ene persoon politiek zeer sterk. Opnieuw moesten wij op zoek naar een ander terrein. Verschillende gemeenten werden aangeschreven. We konden een keuze maken uit 5 locaties.
Bredene op het sportterrein, maar daar moest gebruik gemaakt worden van de kantine van het sportcomplex.
Koksijde-Oostduinkerke op het sportterrein. Aldaar moest eveneens gebruik gemaakt worden van de bestaande accommodatie.
Gistel, achter café “Den Uyl”. Probleem zoals hiervoor, geen mogelijkheid tot eigen kantine.
Oostende, sportterrein.

Onze keuze viel tenslotte op Oostende, waar we wel het terrein moesten delen met een andere hondenclub, namelijk Happy Dog vzw. De samenwerking met de andere club verliep vlot en het terrein werd bij de toenmalige 1° Schepen, Jean Vandecasteele, huidig burgemeester, ter plaatse verdeeld. Wij spreken van september 1995. Het terrein werd met onze draad afgebakend. We konden eindelijk beginnen trainen op een eigen terrein. Algauw kwam de winter aan en was het vlug donker. De verlichtingspalen werden geplaatst en de leidingen gelegd. Eén probleem er was daar geen elektriciteit. De oplossing was een groep om elektriciteit te maken. Deze groep konden we in leen gebruiken en moest telkens aan- en afgevoerd worden met een aanhangwagen. De winter kwam akelig dichtbij en de weersomstandigheden waren dan ook niet altijd even leuk. Regen en wind werden getrotseerd, en een harde kern bleef komen. We moesten dan ook zorgen voor een weinig comfort. In de maand februari werd er dan tenslotte een houten berghok gemaakt en geplaatst. Deze deed dan dienst als apachekot en kantine. Met enkele bakken bier en cola trokken we ons plan. Achteraf gezien een leuke tijd, maar zo konden we niet verder. Samen met de andere hondenclub, met wie we reeds het terrein gedeeld hadden, kwamen we tot een overeenkomst om samen een kantine te bouwen, waarbij elk zijn eigen gedeelte en zo ook zijn eigen kantine had.

Het gebouw was zodanig ingericht, dat door het wegnemen van de tussenwand, er ook gebruik kon gemaakt worden van de volledige ruimte. Er werd door de twee clubs een vzw opgericht voor het beheer van het terrein, het bouwen van een gezamenlijke kantine, het gebruik ervan en de openingsuren van beide clubs. Deze vzw werd genoemd naar de beide namen van de clubs, namelijk Happy Kusthond vzw.

In november 1998 was het clubhuis bijna af. Met een nog niet afgewerkt clubhuis werd onze eerste grote wedstrijd ingericht, namelijk het Belgisch Kampioenschap voor Politiehonden.

Vanaf januari 1999 zijn we voorgoed vertrokken.

Onze club koos voor een verscheidenheid aan africhten, naar ieders zin.

Leden kunnen voortaan kiezen voor volgende africhting:

  • Gehoorzaamheid

  • Belgische ringsport

  • Africhten van politiehonden

  • Africhten van honden voor veiligheidsdiensten

Op 22 november 2000 werd een aanvraag ingediend voor het stichten van een VZW.

Van januari 2001 noemt onze club voortaan “De Kusthond vzw”.